Blog:Datalabo

Het DataLabo is een experimenteerruimte voor collectief onderzoek, onderzoeks- en data journalistiek. Op deze blog doen we verslag van onze data expedities en andere activiteiten, en presenteren we onze resultaten. Ook berichten we over interessante initiatieven, inspirerende initiatieven of bruikbare methodieken in verband met onderzoek in de digitale, data-rijke omgeving.
DataLabo is een project van Vredesactie

Lobbyfacts DIY research workshop

#NEDERLANDS ONDERAAN

On Saturday April 22nd Vredesactie Datalabo and Corporate Europe Observatory (CEO) organise a DIY research workshop on the CEO database called Lobbyfacts. This database contains the information of the European Transparancy Register, the lobby register of the EU. Lobbyfacts is an interesting tool to non-profits working on topics related to EU policy, as it lists lobbying organizations, companies, persons; their budget; and the topics they work on. It sheds some light on an otherwise shadowy world behind the EU scenes.

But it is not necessarily clear in what way we can use it for our work. Therefore we invite you to come together in this DIY workshop, to experiment and try, and to learn from each other. The idea is to gather people on different topics (environment, defense industry and arms trade, financial Sector, Israel/Palestine, ...) to each crunch our own case during the workshop, and learn from each others experience in approaching this data.

To get a preliminary idea on how this data can be made useful, have a look at https://corporateeurope.org/power-lobbies/2015/09/power-car-industry-lobby-makes-scandal-inevitable. This makes their political levers and the lobby efforts of the car industry visible and gives the necessary information on how the Volkswagen emission scandal became possible.

Several examples of how lobbyfacts has been used in research by NGOs will be presented. The second part of the workshop is a hands-on effort where you can experiment yourself with your own research questions. Assistance with the database, the interpretation of the data and how to link it with other sources will be provided during the workshop.

We hope to welcome you!

Practical information: The workshop takes place on Saturday April 22nd from 13.00 till 17.00 at De Markten, Oude Graanmarkt/Vieux Marché aux Grains 5, 1000 Brussels. Bring your laptop! Very useful is also to prepare a list of companies and lobby groups you are interested in and/or some policy developments you want to have a closer look at.

Please register at https://www.vredesactie.be/nl/civicrm/event/register?id=108&reset=1


Lobbyfacts DIY research workshop


Op zaterdag 22 april organiseren Vredesactie Datalabo en Corporate Europe Observatory (CEO) een “do-it-yourself” onderzoeksworkshop over de Lobbyfacts Databank van CEO. Deze databank bevat, onder andere, de informatie uit het Europese Transparantie Register, het lobbyregister van de EU.

Lobbyfacts is een interessante tool voor organisaties actief rond thema’s waar de EU een belangrijke beleidsmaker is. Het geeft een overzicht van lobbyorganisaties, bedrijven en lobbyisten; het bestede lobby budget; en de onderwerpen waarrond ze actief zijn. Het licht een tipje van de sluier over de lobbymachine achter de EU schermen.

Maar het ligt niet voor de hand hoe we deze informatie kunnen gebruiken in de dossiers waarrond we werken. Daarom nodigen we jullie uit op deze workshop, om te experimenteren en van elkaar te leren. We nodigen mensen uit actief rond verschillende onderwerpen (milieu, defensie-industrie en wapenhandel, financiële sector, Israël / Palestina,...) om elk onze eigen case te onderzoeken tijdens de workshop en te leren van elkaars ervaringen in het werlen met deze data.

Om een snel idee te krijgen van hoe deze data bruikbaar gemaakt kan worden, kan je kijken op https://corporateeurope.org/power-lobbies/2015/09/power-car-industry-lobby-makes-scandal-inevitable. Dit toont de lobby inspanningen en politieke hefbomen van de auto-industrie en geeft de noodzakelijke informatie om te begrijpen hoe het Volkswagen emissie schandaal mogelijk werd.

Verschillende voorbeelden van hoe lobbyfacts gebruikt werd in onderzoek door NGOs zullen worden voorgesteld. In het tweede deel van de workshop kan iedereen zelf experimenteren met de data vanuit zijn eigen onderzoeksvragen. Ondersteuning in het gebruik van de database, de interpretatie van de data en hoe eventueel te combineren met andere bronnen zal gegeven worden tijdens de workshop.

Hopelijk ben jij er ook bij!

Praktische informatie: De workshop vind plaats op zaterdag 22 april van 13 tot 17u in De Markten, Oude Graanmarkt/Vieux Marché aux Grains 5, 1000 Brussel. Breng je laptop mee! Handig is ook om op voorhand een lijst van bedrijven en lobbygroepen te maken waarin je geïnteresseerd bent en/of van bepaalde beleidsdaden die je nader wil bekijken.

Graag inschrijven op https://www.vredesactie.be/nl/civicrm/event/register?id=108&reset=1

Terms to check: -CSDP related research and Preparatory Action - Defence Action Plan - Defence (wordt dikwijls vermeld zonder meer nauwkeurige omschrijving) -Horizon 2020 - Defense


workshop Arms Trade & Corruption – How to investigate?

#ENGLISH BELOW

DataLabo gaat weer van start en organiseert op maandag 27 maart samen met Corruption Watch UK de workshop 'Arms Trade & Corruption – How to investigate?' met Andrew Feinstein en Paul Holden van Corruption Watch UK.

Andrew en Paul zijn ervaren onderzoekers over wapenhandel en de wijdverbreide corruptie in de sector. Andrew schreef er het boek The Shadow World. Inside the global Arms Trade over, dat intussen verfilmd is (en nog steeds te bekijken in verschillende Belgische zalen). Paul Holden publiceerde net het boek Indefensible: seven myths that sustain the global arms trade.

Op maandag 27 maart organiseren we in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel een workshop over deze schimmige sector, waarin wereldwijd elk jaar miljarden rondgaan.

We kijken naar beschikbare informatie, 'red flags' of aanwijzingen voor corruptie, we gaan dieper in op een corrupte wapendeal in Zuid-Afrika en hoe die onderzocht werd, op tools en methodieken voor online onderzoek. Er wordt voldoende tijd voorzien om vragen te stellen over onderzoeksmethodes en Belgische cases.

Praktisch: afspraak om 14u op de Erasmushogeschool Brussel (Erasmushogeschool Brussel - campus Dansaert-Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel). We ronden af ten laatste om 18u.

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven verplicht via deze link.

Deze workshop gaat door in het Engels. Voor meer informatie contacteer: lene@vredesactie.be

PS. Andrew Feinstein and Samuel Perlo-Freeman gaven een MO*-lezing over de globale wapenhandel op 22 februari. De opname van deze lezing kan je hier bekijken.

The Shadow World wordt nog vertoond in verschillende Belgische cinema's en uitgezonden op Canvas op 12 maart. Meer details op de Facebook pagina.


Invitation Workshop March 27th Arms Trade & Corruption – How to investigate?


DataLabo (the research project at Vredesactie) and Corruption Watch UK are pleased to invite you to the workshop 'Arms Trade & Corruption – How to investigate?' with Andrew Feinstein and Paul Holden from Corruption Watch UK. The workshop is held on Monday March 27th in Brussels.

Andrew and Paul are experienced researchers on the global Arms Trade and corruption in this shady sector. Andrew wrote a book about it The Shadow World. Inside the global Arms Trade that has been the base for a Belgian made film (still on the programme in some Belgian cinemas). Paul Holden recently published the book Indefensible: seven myths that sustain the global arms trade.

On March 27th we organise a workshop in cooperation with the Erasmushogeschool Brussels about this shady industry, in which several billions go round each year.

We'll look at available information, 'red flags' that possibly indicate corruption, we dive deeper into one corruption case in South-Africa and how it was investigated, and into tools and methods to do online research. There will be enough time for questions and to talk about potential Belgian cases.

Practical: we start at 14h at the Erasmushogeschool Brussel (Erasmushogeschool Brussel - campus Dansaert-Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel). We finish ultimately at 18h. The workshop will be in English.

Participation is free, but seats are limited. Registration is mandatory via this link. For more information please contact: lene@vredesactie.be

PS. Andrew Feinstein and Samuel Perlo-Freeman spoke at the MO*lecture about the global arms trade on Februari 22nd. You can watch the video of the lecture here.

The Shadow World is still on the programme of several Belgian cinemas and screened on the Belgian channel Canvas on March 12th. You find details on the Facebook page.

databank defensie industrie krijgt vorm

Afgelopen voorjaar organiseerden we twee data-expedities* over Belgische wapen-export en de wapenindustrie. Dit najaar staat er geen samenkomst meer gepland, onder andere omdat de Vredesactie planning goed vol zit dit najaar. Dat wil niet zeggen dat er niet verder gewerkt wordt aan de databank waaraan we begonnen zijn. Integendeel, het 99ste bedrijf werd net toegevoegd. Dit moet uitmonden in een online tool, zodat iedereen binnenkort kan uitzoeken waar zijn lokale wapenhandelaar zit en wat die produceert.

→ continue reading...

De defensie-industrie in België

Tijdens de volgende data-expeditie op 7 mei willen we de gegevens over de Belgische defensie-industrie kruisen met de data ivm verleende exportvergunningen. Welke Belgische bedrijven actief zijn op de defensie-marktindustrie ziet u alvast op volgend overzichtskaartje.

→ continue reading...

Vredesactie start DataLabo

20160312dataexpeditiemaart.jpeg

Het zijn digitale tijden. Dankzij internet is steeds meer informatie toegankelijk, sociale media maken het mogelijk te communiceren met mensen aan de andere kant van de wereld. De bezetting van het Gezi-park en de reactie van de Turkse overheid daarop in de zomer van 2013 kon je in realtime volgen op de twitter- en blogaccounts van lokale activisten. Pas de dag erna stond het in de krant.

Tegelijkertijd is het steeds vaker de overvloed aan informatie en niet het tekort eraan dat de wereld op het eerste zicht ingewikkelder maakt. Het is indrukwekkend hoeveel informatie de EU ter beschikking stelt over haar beleid, maar voor de meeste mensen zijn de virtuele karrenvrachten pdf-documenten over gestemde of nieuwe wetgeving eerder verlammend dan inspirerend. Er is meer informatie dan ooit tevoren te vinden over wapens – van exportvergunningen tot beeldmateriaal van gebruikte wapens in conflictgebieden – maar het is niet eenvoudig er je weg in te vinden.

Hoe bouw je kennis op in een wereld waarin zoveel data beschikbaar zijn? Welke bronnen zijn relevant? Hoe maak je die data bruikbaar? Wat kunnen een hoop data uit verschillende bronnen ons zeggen? Met het DataLabo gaat Vredesactie de uitdaging aan.

→ continue reading...

Eerste data expeditie

Op zaterdag 12 maart organiseert Vredesactie een data expeditie* rond de Belgische en Europese wapenindustrie.

Belgische en Europese wapens duiken op in allerlei conflicten. Wapens en munitie van FN Herstal in Libië, munitie en minder herkenbare onderdelen in wapensystemen in Saoedi-Arabië, er zijn voorbeelden genoeg. Meestal is het niet zo duidelijk wie precies wat maakt, inbouwt, verkoopt of exporteert. Nochtans is er veel informatie ter beschikking, open voor iedereen en toegankelijk via het internet.

Welke bronnen zijn er ter beschikking en hoe halen we hier de relevante info uit? Hoe brengen we de info uit databanken, bedrijfswebsites, overheidsdocumenten, enzovoort, samen in een overzichtelijk geheel? Hoe organiseren we onze samenwerking online?

We brengen de wapenindustrie in kaart. In de eerste plaats de Belgische wapenindustrie, maar we kijken ook breder binnen de EU. Welke zijn de bedrijven en met welke industriële groepen zijn ze verbonden? Wat produceren ze? Waar zitten de vestigingen?

Het traject voor de expeditie stippelen we de dag zelf uit, naargelang interesse en capaciteiten. Iedereen die zin heeft om online stukjes informatie bij elkaar te zoeken over de wapenindustrie, iedereen die wil zoeken naar het verhaal achter de data is welkom. We zoeken online, dus je bent best vertrouwd met computers. Ervaring met programmeren en databanken is welkom, maar zeker geen vereiste.

Wanneer? Zaterdag 12 maart, van 14u tot 18u, in Antwerpen Interesse? Mail datalabo[at]vredesactie.be voor meer info

(*) een data expeditie is een zoektocht in data (informatie/gegevens/...). In groep pak je een probleem aan, ga je op zoek naar antwoorden of werk je een project uit. Al doende leren we, van elkaar en van de data (omschrijving geïnspireerd door School of Data)