Blog:Datalabo

Het DataLabo is een experimenteerruimte voor collectief onderzoek, onderzoeks- en data journalistiek. Op deze blog doen we verslag van onze data expedities en andere activiteiten, en presenteren we onze resultaten. Ook berichten we over interessante initiatieven, inspirerende initiatieven of bruikbare methodieken in verband met onderzoek in de digitale, data-rijke omgeving.
DataLabo is een project van Vredesactie

databank defensie industrie krijgt vorm

Afgelopen voorjaar organiseerden we twee data-expedities* over Belgische wapen-export en de wapenindustrie. Dit najaar staat er geen samenkomst meer gepland, onder andere omdat de Vredesactie planning goed vol zit dit najaar. Dat wil niet zeggen dat er niet verder gewerkt wordt aan de databank waaraan we begonnen zijn. Integendeel, het 99ste bedrijf werd net toegevoegd. Dit moet uitmonden in een online tool, zodat iedereen binnenkort kan uitzoeken waar zijn lokale wapenhandelaar zit en wat die produceert.

→ continue reading...

De defensie-industrie in België

Tijdens de volgende data-expeditie op 7 mei willen we de gegevens over de Belgische defensie-industrie kruisen met de data ivm verleende exportvergunningen. Welke Belgische bedrijven actief zijn op de defensie-marktindustrie ziet u alvast op volgend overzichtskaartje.

→ continue reading...

Vredesactie start DataLabo

20160312dataexpeditiemaart.jpeg

Het zijn digitale tijden. Dankzij internet is steeds meer informatie toegankelijk, sociale media maken het mogelijk te communiceren met mensen aan de andere kant van de wereld. De bezetting van het Gezi-park en de reactie van de Turkse overheid daarop in de zomer van 2013 kon je in realtime volgen op de twitter- en blogaccounts van lokale activisten. Pas de dag erna stond het in de krant.

Tegelijkertijd is het steeds vaker de overvloed aan informatie en niet het tekort eraan dat de wereld op het eerste zicht ingewikkelder maakt. Het is indrukwekkend hoeveel informatie de EU ter beschikking stelt over haar beleid, maar voor de meeste mensen zijn de virtuele karrenvrachten pdf-documenten over gestemde of nieuwe wetgeving eerder verlammend dan inspirerend. Er is meer informatie dan ooit tevoren te vinden over wapens – van exportvergunningen tot beeldmateriaal van gebruikte wapens in conflictgebieden – maar het is niet eenvoudig er je weg in te vinden.

Hoe bouw je kennis op in een wereld waarin zoveel data beschikbaar zijn? Welke bronnen zijn relevant? Hoe maak je die data bruikbaar? Wat kunnen een hoop data uit verschillende bronnen ons zeggen? Met het DataLabo gaat Vredesactie de uitdaging aan.

→ continue reading...

Eerste data expeditie

Op zaterdag 12 maart organiseert Vredesactie een data expeditie* rond de Belgische en Europese wapenindustrie.

Belgische en Europese wapens duiken op in allerlei conflicten. Wapens en munitie van FN Herstal in Libië, munitie en minder herkenbare onderdelen in wapensystemen in Saoedi-Arabië, er zijn voorbeelden genoeg. Meestal is het niet zo duidelijk wie precies wat maakt, inbouwt, verkoopt of exporteert. Nochtans is er veel informatie ter beschikking, open voor iedereen en toegankelijk via het internet.

Welke bronnen zijn er ter beschikking en hoe halen we hier de relevante info uit? Hoe brengen we de info uit databanken, bedrijfswebsites, overheidsdocumenten, enzovoort, samen in een overzichtelijk geheel? Hoe organiseren we onze samenwerking online?

We brengen de wapenindustrie in kaart. In de eerste plaats de Belgische wapenindustrie, maar we kijken ook breder binnen de EU. Welke zijn de bedrijven en met welke industriële groepen zijn ze verbonden? Wat produceren ze? Waar zitten de vestigingen?

Het traject voor de expeditie stippelen we de dag zelf uit, naargelang interesse en capaciteiten. Iedereen die zin heeft om online stukjes informatie bij elkaar te zoeken over de wapenindustrie, iedereen die wil zoeken naar het verhaal achter de data is welkom. We zoeken online, dus je bent best vertrouwd met computers. Ervaring met programmeren en databanken is welkom, maar zeker geen vereiste.

Wanneer? Zaterdag 12 maart, van 14u tot 18u, in Antwerpen Interesse? Mail datalabo[at]vredesactie.be voor meer info

(*) een data expeditie is een zoektocht in data (informatie/gegevens/...). In groep pak je een probleem aan, ga je op zoek naar antwoorden of werk je een project uit. Al doende leren we, van elkaar en van de data (omschrijving geïnspireerd door School of Data)